E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 75-78

Solar keratozda fotodinamik tedavi

Sezer Erboz1, Can Ceylan1, Fezal Özdemir1, Alican Kazandı1, Aslı Özol1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bu çalışmada fotodinamik tedavinin solarkeratoz lezyonlarındaki etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla lezyonlara oklüziv olarak "5-aminolevülinik asit" krem uygulanmış ve6-8 saatlik bekleme süresini takiben 100 mW/cm2 inkoherent ışık kaynağı ile 580-720 nm dalga boyunda geniş bant emisyona sahip görünür kırmızı ışık ile ışık uygulaması yapılmıştır. Hasta grubu 9 kadın, 11 erkek olmak üzere 48-77 yaş arasında ortalama (63,5) 20 hastadan oluşturuldu.5 hastada 2' şer, diğerlerinde 1 lezyon olmak üzere toplam 25 lezyon tedavi edildi. Keratoz, infiltrasyon ve görünüş özelliklerine göre klinik değerlendirme sonrası her lezyondan biyopsi alındı. Tedaviden 2 ay sonra tedaviye cevap açısından klinik değerlendirme yapıldı. Yine tedaviden 2 ay sonra alınan kontrol biyopsileri ile histolojik olarak hücre atipisindeki düzelmenin yanısıra; yangısal infiltrasyon, solar elastoz, displazi ve ek bulgu gibi kriterler karşılaştırmalı olarak incelendi. Tedavi sonrası klinik değerlendirmede 21 lezyonda tam cevap (%84), 4 lezyonda kısmi cevap (%16) gözlenirken; histopatolojik olarak16 lezyonda tam düzelme (%64), 9 lezyonda kısmi düzelme saptandı. Elde edilen sonuçlar fotodinamik tedavinin solar keratozda etkin bir yöntem olduğunu gösterdi. İnvaziv bir tedavi olmaması, birden fazla lezyonun tek bir oturumda tedavi edilebilmesi, iyi hasta uyumu ve mükemmel kozmetik sonuçlar diğer geleneksel yöntemlere göre fotodinamik tedavinin avantajlarıdır


Sezer Erboz, Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Aslı Özol. Solar keratozda fotodinamik tedavi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 75-78
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale