E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 187-190

Behçet hastalığında e-selektin ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri

Ali Karakuzu1, Sabahat Kot1, Mustafa Atasoy1, Zuhal Umudum2, Fatma Şahan1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Behçet hastalığı sebebi bilinmeyen sistemik bir vaskülittir. Sistemik vaskülitlerin patogenezi ve immünopatolojisinde, endotelyal hücre hasarı önemli rol oynar. Ayrıca, Behçet hastalığında immünopatojenik bir köken de olasıdır. E,selektin' in endotel hasarının bir göstergesi olabileceği, beta 2 mikrogobulin (b2M)in de immünolojik bozukluklarda artabileceği düşünülerek 34 aktif Behçet' li ve 19 sağlıklı bireyin serumlarında E-selektin ve b2M seviyeleri ölçüldü. E-selektin için ELISA, b2M için de nefelometrik yöntem kullanıldı. E-selektinin ortalama değeri 121,8±62,2 ng/ml ve b2M' in ise 0,30 ±0,05 mg/dl olarak saptandı. Her iki parametre de Behçetli hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,0001). Fakat bu parametrelerin hastalık aktivitesinin anlamlı birer göstergesi olduğunu ileri sürebilmek için daha geniş ve kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.


Ali Karakuzu, Sabahat Kot, Mustafa Atasoy, Zuhal Umudum, Fatma Şahan. Behçet hastalığında e-selektin ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 187-190
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale