E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
TURKDERM - Turkish Archives of Dermatology and Venereology - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 35 (3)
Volume: 35  Issue: 3 - 2001
BAŞYAZI
1.
Hasta rolündeki insanlar ve doktor rolündeki insanlar
Ertuğrul H. Aydemir
Page 179
Abstract

DERLEME
2.
Vaskülitlere algoritmik tanı yaklaşımı
Soner Uzun, Mete Baba
Pages 181 - 186

ARAŞTIRMA
3.
Behçet hastalığında e-selektin ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri
Ali Karakuzu, Sabahat Kot, Mustafa Atasoy, Zuhal Umudum, Fatma Şahan
Pages 187 - 190

4.
Psoriasisde serum TNF-a düzeyleri
Berna Şanlı Erdoğan, Şebnem Aktan, Süleyman Demir, Nuran Uz
Pages 191 - 193

5.
Düzce ve bolu' da 13-19 yaş grubu geçlerde deri hastalıkları-retrospektif bir ön çalışma
Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, İlker Aydoğan, Hüseyin Anul, Nuray Yeşildal
Pages 194 - 198

6.
Verruka tedavisinde 5-fluorourasil' in intralezyonel kullanımı: Plasebo kontrollü tek kör çalışma
Aydın İşçimen, Nadir Göksügür, Gaye Ünal, Ertuğrul H. Aydemir
Pages 199 - 205

7.
Deri kanserlerinde radyoterapi sonrası kozmetik sonuç
Can Ceylan, Ayla Duransoy, Sezer Erboz
Pages 206 - 210

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Aktinik keilitde topikal fotodinamik tedavinin etkinliği
Can Ceylan, Sezer Erboz, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Pages 213 - 218
Abstract

9.
Proteus sendromu
Sevil Gündüz, Tülin Uygur, Tülin Mansur, Mücahit Gönenç
Pages 219 - 221
Abstract

10.
Bir liken planus pemfigoides olgusu
Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Arzu Yakut Büyük, Şükran Sarıgül
Pages 222 - 225
Abstract

11.
Ramsay hunt sendromu
Ömer Çalka, Ahmet Metin, Hakan Çakaya, Fatma Yıldız
Pages 226 - 228
Abstract

12.
Hodgkin lenfomalı bir olguda ramsey-hunt sendromu
Can Ceylan, Sibel Alper, Sezer Erboz
Pages 229 - 232
Abstract

13.
Yanakta yüzeysel lenfatik malformasyon (lenfanjiyoma sirkumskriptum)
Ahmet Metin, A. Kutluhan, F. Hüsniye Dilek
Pages 233 - 236
Abstract

SÜREKLİ EĞİTİM
14.
Esansiyel yağ asitleri ve deri
Ahmet Akar, H. Bülent Taştan
Pages 238 - 243
Abstract

LookUs & Online Makale