E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Eosinophilic Ulcer Localized at Lower Lip [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 174-176

A Case of Eosinophilic Ulcer Localized at Lower Lip

Hicran Yetkin1, Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal Akkaya1, Gülsün İnan2, Nilgün Kapucuoğlu2
1Department of Dermatology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Patology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Eosinophilic ulcer of the oral mucosa is an uncommon, benign and self-limiting disease. Although exact pathogenesis of the disease is unknown, trauma is thought to play a role in the etiology. Eosinophilic ulcer is characterised by an ulcer with an indurated border, commonly occurring on the tongue but also on any region of the lips and oral mucosa. The ulcerated lesion with acute onset may heal spontaneously within 1 week to 8 months. A 23 year-old-man man was admitted for painful ulceration on the lower lip for seven years which flares up during summers and heals spontaneously. Clinical and histopathological findings of the case, consistent with eosinophilic ulcer, is presented because of its rare occurrence as well as clinical resemblance to squamous cell carcinoma of the lower lip.

Keywords: Lip, eosinophilic ulcer

Alt Dudakta Yerleşen Bir Eozinofilik Ülser Olgusu

Hicran Yetkin1, Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal Akkaya1, Gülsün İnan2, Nilgün Kapucuoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Oral mukozanın eozinofilik ülseri nadir görülen, benin, kendini sınırlayan bir hastalıktır. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte travmanın etyolojide rol oynayabileceği düşünülmektedir. Eozinofilik ülser sıklıkla dilde olmak üzere dudaklar ve oral mukozanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan endüre kenarlı bir ülserle karakterizedir. Akut olarak başlayan ülser 1 hafta ile 8 ay arasında spontan olarak gerileyebilir. Yirmi üç yaşındaki erkek hasta yedi yıldır yaz aylarında belirginleşip kendiliğinden gerileyen alt dudakta ağrılı yara şikayeti ile başvurdu. Klinik ve histopatolojik bulguları eozinofilik ülser ile uyumlu bulunan olgu, nadir görülmesi yanında özellikle alt dudak skuamöz hücreli karsinomu ile klinik benzerlikler göstermesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dudak, eozinofilik ülser

Hicran Yetkin, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya, Gülsün İnan, Nilgün Kapucuoğlu. A Case of Eosinophilic Ulcer Localized at Lower Lip. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 174-176

Corresponding Author: Hicran Yetkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale