E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Herpes Zoster in a Healthy Child [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 177-179

Herpes Zoster in a Healthy Child

Ahu Çiler Çıkım
Malkara Social Hospital Department of Dermatology, Tekirdag, Turkey

Varicella zoster virus (VZV) is the causing agent of chickenpox which is common in children. Herpes zoster (HZ) is a latent infection that is caused by VZV, which is localized in the cells of dorsal root ganglions. HZ is rare in childhood and is especially encountered in immunosuppressed children. Here, an immunocompetent child with HZ is presented and the clinical symptoms, treatment and complications of the infection are reviewed.

Keywords: Herpes zoster, immunocompetent children, acyclovir, vaccine

Sağlıklı Bir Çocukta Herpes Zoster

Ahu Çiler Çıkım
Malkara Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Tekirdağ, Türkiye

Varisella zoster virüsü (VZV), çocuklarda sık görülen su çiçeğinin etkenidir. Herpes zoster (HZ), VZV’nin dorsal arka kök ganglion hücrelerine yerleşerek yaptığı latent bir infeksiyondur. HZ çocukluk çağında nadir rastlanan, özellikle immünsüpresyonu olan çocuklarda görülebilen bir hastalıktır. Burada, sağlıklı bir çocukta görülen HZ olgusu sunulmakta ve infeksiyonun klinik bulguları, tedavisi ve komplikasyonları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, sağlıklı çocuk, asiklovir, aşı

Ahu Çiler Çıkım. Herpes Zoster in a Healthy Child. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 177-179

Corresponding Author: Ahu Çiler Çıkım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale