E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 58 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 58 (1)
Cilt: 58  Sayı: 1 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Editöryal
Editorial
Ekin Şavk
Sayfa V

3.
Editörden
Editorial
Fatih Göktay
Sayfa VI

ARAŞTIRMALAR
4.
Erken saç beyazlaması olan hastalarda biyokimyasal faktörler ve bilgi, tutum, uygulama çalışması
A study of biochemical factors and knowledge, attitude, and practice in patients with premature graying of hair
Kanchan Dhaka, Sundeep Chowdhry, Sarika Arora, Paschal Dsouza, Ipshita Bhattacharya
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.75299  Sayfalar 1 - 8

5.
Sistemik izotretinoin tedavisinin hemogram, biyokimyasal parametreler ve enflamatuvar belirteçler üzerine etkisi
Effects of systemic isotretinoin treatment on hemogram, biochemical parameters, and inflammatory markers
Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.44442  Sayfalar 9 - 14

6.
Verruka tedavisinde sprey kriyoterapinin tanjansiyel veya vertikal uygulanmasının karşılaştırılması
A comparative study of tangential or vertical application of spray cryotherapy in warts treatment
Seda Yıldız Yeşildağ, Tuğrul Dereli
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.65392  Sayfalar 15 - 20

OLGU SUNUMLARI
7.
Topikal sirolimus ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu
A case of lymphangioma circumscriptum successfully treated with topical sirolimus
Malik Güngör, Aslı Bilgiç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.06791  Sayfalar 21 - 23

8.
Lupus miliaris disseminatus fasiei'in olağandışı histopatolojik bulguları: Bir olgu sunumu
Unusual histopathological findings of lupus miliaris disseminatus faciei: A case report
Pooja Bains, Priya Kapoor, Navleen Kaur
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.55531  Sayfalar 24 - 26

TANINIZ NEDIR?
9.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Selma Sönmez Ergün, Ahmet Kirazoğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.37729  Sayfalar 27 - 28

DIĞER
10.
Düzeltme
Erratum

doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.e001  Sayfa 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale