E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 57 Sayı : 4 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Kikuchi hastalığı ve sistemik lupus eritematoz: olgu sunumu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 47-50 | DOI: 10.4274/turkderm.55453

Kikuchi hastalığı ve sistemik lupus eritematoz: olgu sunumu

Mustafa Özmen1, Nuri Nazif Altıner2, Füsun Topçugil2, Murat Ermete3, Sakine Leyla Aslan2
1İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Polikliniği
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
3İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Kikuchi hastalığı (KH) ateş, servikal lenfadenopati ve lökopeni ile karakterize iyi huylu ve kendini sınırlayan nadir bir hastalıktır. Benzer klinik ve histolojik özelliklere sahip oldukları için KH’nın, tedavi ve prognozu tamamen farklı olan sistemik lupus eritematoz (SLE), tüberküloz ve lenfoma ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ayrıca nadir olarak KH ve SLE birlikte görülebilir. Bu olgu sunumunda KH ve SLE tanılarını eş zamanlı almış olan bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi hastalığı, sistemik lupus eritematoz, lenfadenopati, romatizmal hastalıklar

Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report

Mustafa Özmen1, Nuri Nazif Altıner2, Füsun Topçugil2, Murat Ermete3, Sakine Leyla Aslan2
1Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Rheumatology Department
2Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Internal Medicine Department
3Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Pathology Department

Kikuchi disease (KD), is a rare, benign and self-limited condition characterized by fever, cervical lymphadenopathy and leukopenia. Differential diagnosis of KD from systemic lupus erythematosus (SLE), tuberculosis and lymphoma should be performed because of having similar clinical and histological features and entirely different treatment and prognosis. KD and SLE may present together. In this case report we present a female patient with the diagnosis of KD and SLE simultaneously.

Keywords: Kikuchi disease, systemic lupus erythematosus, lympadenopathy, rheumatic disease

Mustafa Özmen, Nuri Nazif Altıner, Füsun Topçugil, Murat Ermete, Sakine Leyla Aslan. Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 47-50

Sorumlu Yazar: Mustafa Özmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale