E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 3 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 57 (3)
Cilt: 57  Sayı: 3 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Osmanlı hekimlerinden Hüseyin Hulki Bey (1862-1894) İlk Uluslararası Dermatoloji Kongresinde ne konuştu?
What did Ottoman doctor Hüseyin Hulki (1862-1894) speak about at the first International Dermatology Congress?
Mustafa Hayırlıdağ
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.59568  Sayfalar 73 - 76

ARAŞTIRMALAR
3.
Braf wild tip metastatik malign melanomda prognozu etkileyen faktörler ve yeni enflamasyon indekslerinin rolü
Factors influencing the prognosis in Braf wild-type metastatic malignant melanoma and the role of novel inflammation indices
Senar Ebinç, Ziya Kalkan, Zeynep Oruç, Yasin Sezgin, Zuhat Urakçı, Mehmet Küçüköner, Muhammet Ali Kaplan, Abdurrahman Işıkdoğan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.52721  Sayfalar 77 - 82

4.
Merkel hücreli karsinomda bilgi kaynağı olarak YouTube
YouTube as a source of information on Merkel cell carcinoma
Abdullah Evren Yetişir
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.87253  Sayfalar 83 - 86

5.
Hidradenitis süpürativa: hastalık semptomlarının başlangıç kronolojisi ve cinsiyet farklılıkları: 100 hastalık tek merkezli olgu serisi
Hidradenitis suppurativa: chronology of the onset of the disease symptoms and their gender differences: a singlecenter case series of 100 patients
Kifayet Mammadlı, Aslı Bilgiç, Erkan Alpsoy
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.97404  Sayfalar 87 - 93

6.
Psoriatik artritli hastalarda sistemik tedavilerin hemogram parametreleri ve C-reaktif protein üzerine etkisi
The effect of systemic therapies on hemogram parameters and C-reactive protein in patients with psoriatic arthritis
Sema Koç Yıldırım, Neslihan Demirel Öğüt, Alper Yıldırım
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.88614  Sayfalar 94 - 100

7.
DRESS tanılı hastaların klinikopatolojik analizi
Clinicopathological analysis of patients diagnosed with DRESS
Burçin Cansu Bozca, Anıl Alpsoy, Asli Bilgiç, Cumhur İbrahim Başsorgun, Betül Ünal, Erkan Alpsoy
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.49207  Sayfalar 101 - 107

8.
Solar lentigo tedavisinde uzun atımlı alexandrite lazerin etkinlik ve güvenilirliği
Efficacy and safety of long-pulsed alexandrite laser for the treatment of solar lentigines
Şükran Sarıgül Güdük, Sadiye Kuş
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.21855  Sayfalar 108 - 112

9.
COVID-19 pandemisi erken döneminin psoriazis hastalarının hastalık şiddeti ve tedavileri üzerine etkileri
Effects of the early period of the COVID-19 pandemic on psoriatic disease severity and treatment
Fatma Nalbant, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.33682  Sayfalar 113 - 118

10.
COVID-19 pandemisinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Poliklinik başvuruları üzerine etkileri
The effects of the COVID-19 pandemic on the Dermatology Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Hospital
Hilal Topyıldız, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.30676  Sayfalar 119 - 126

OLGU SUNUMLARI
11.
COVID-19 aşısı ve COVID-19 enfeksiyonu sonrası aynı dermatomda zona gelişen bir olgu
A case of herpes zoster developing after COVID-19 vaccine and recurring after COVID-19 infection in the same dermatome
Sevgi Kulaklı, Işıl Deniz Oguz, Burak Akşan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.91298  Sayfalar 127 - 129

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yanıltıcı tırnaklar: Sarı tırnak sendromuna benzeyen izole bir tırnak liken planus olgusu
Misleading nails: A case of isolated nail lichen planus resembling yellow nail syndrome
Müzeyyen Gönül, Fatmanur Hacınecipoğlu, Aysun Gökçe
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.91370  Sayfalar 130 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale