E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 4 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 57 (4)
Cilt: 57  Sayı: 4 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

ARAŞTIRMALAR
2.
Ota Nevus'un 1064 nm Q düğmeli Nd: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin klinik ve dermoskopik değerlendirmesi
Clinical and dermoscopic evaluation of the efficacy of 1064 nm Q-switched Nd: YAG laser treatment of Nevus of Ota
Snuhi Bhuiya, Chinjitha T Davis, Suchibrata Das, Arun Achar
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.99725  Sayfalar 132 - 137

3.
Hipopigmente deri lezyonları olan hastaların klinik ve dermoskopik değerlendirmesi - kesitsel bir çalışma
Clinical and dermoscopic assessment of patients with hypopigmented skin lesions - a cross - sectional study
Manisha Mareddy, Mamatha P., Sruthi Kareddy
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.53810  Sayfalar 138 - 144

4.
“Maskne” için risk faktörlerinin incelenmesi: Maske kullanım alışkanlıkları ve yüz bakımı alışkanlıkları
Evaluation of the risk factors for “Maskne: ” Mask-use habits and facial care habits
Zeynep Altan Ferhatoğlu, Defne Özkoca
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.37791  Sayfalar 145 - 150

OLGU SUNUMLARI
5.
Penil Mondor hastalığının izlendiği bir olgu
A case with Penile Mondor’s disease
Hülya Cenk, Gülbahar Saraç, İrem Mantar Yanatma
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.45656  Sayfalar 151 - 153

6.
Keloid olarak yanlış tanı alan kutanöz leiomyosarkoma: Dermatoskopik bulgularla bir olgu sunumu
Cutaneous leiomyosarcoma misdiagnosed as a keloid: A case report with dermatoscopy
Seher Bostancı, Bengu Nisa Akay, Merve Alizada, Aylin Okçu Heper
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.09334  Sayfalar 154 - 156

7.
Ekstramamaryan Paget hastalığı: Vulva ve penis yerleşimli iki olgu sunumu
Extramammary Paget's disease: Report of two cases located on the vulva and penis
Sibel Osman, Canten Tataroglu, Ekin Şavk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.33576  Sayfalar 157 - 162

8.
Fingolimod kullanan erişkin bir hastada ortaya çıkan molluskum kontagiosum erüpsiyonu ve literatürün incelenmesi
Molluscum contagiosum eruption in an adult patient using fingolimod and review of the literature
Sibel Yavuz, Selami Aykut Temiz, Recep Dursun, Ali Ulvi Uca, Fahriye Kılınç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.21447  Sayfalar 163 - 166

9.
Aspergillus niger’in neden olduğu bir onikomikoz olgusu
A case of onychomycosis caused by Aspergillus niger
Seher Bostancı, Bengu Nisa Akay, Merve Alizada, Aylin Okçu Heper, Ebru Evren
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.11033  Sayfalar 167 - 169

EDITÖRE MEKTUP
10.
Sıradışı bir varyant: Fotodistribüsyon gösteren pitiriazis rosea
An unusual variant: Photo-distributed pityriasis rosea
Defne Başkurt, Pelin Ertop Doğan, Seçil Vural
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.75044  Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

İNDEKS
11.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale