E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 56 Issue : 1 Year : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

İzotretinoine bağlı dizüri: Olgu sunumu ve isotretinoinin ürolojik yan etkilerinin değerlendirilmesi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 199-202 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.81073

İzotretinoine bağlı dizüri: Olgu sunumu ve isotretinoinin ürolojik yan etkilerinin değerlendirilmesi

Müge Göre Karaali
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Erzincan, Türkiye

İzotretinoin genellikle şiddetli akne tedavisinde kullanılır. İzotretinoin ile bildirilen mukokutanöz, metabolik, nörolojik ve psikiyatrik, oftalmolojik, hematolojik yan etkiler, teratojenite gibi birçok yan etki vardır. Bunlar arasında mukokutanöz yan etkiler en yaygın olanlardır ve sıklıkla doza bağlı bir şekilde gelişirler. Burada 20 yaşında sistemik izotretinoin kullanan bir erkek hastada görülen dizüri sunulmuş olup, izotretinoinin ürolojik etkileri hakkındaki literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzotretinoin, dizüri, üroloji

Isotretinoin induced dysuria: A case report and review of literature about urological effects of isotretinoin

Müge Göre Karaali
Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzincan, Turkey

Isotretinoin is often used in the treatment of severe acne. However, many adverse reactions were reported, including mucocutaneous, metabolic, neurological and psychiatric, ophthalmologic, hematologic side effects and teratogenicity. The mucocutaneous are the most common side effects and often develop in a dose-dependent manner. I present a case of a 20-year-old male with the unusual non-specific dysuria only and review the literature on the urological effects of isotretinoin.

Keywords: Isotretinoin, dysuria, urology

Müge Göre Karaali. Isotretinoin induced dysuria: A case report and review of literature about urological effects of isotretinoin. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 199-202

Sorumlu Yazar: Müge Göre Karaali, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale