E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 55 Ek : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 55 (4)
Cilt: 55  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

EDITÖR'DEN
2.
Editöryal
Editorial

Sayfalar 156 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
In vivo reflektans konfokal mikroskopi Türkçe terminolojisi
In vivo reflectance confocal microscopy terminology in theTurkish language
Fezal Özdemir, Mehmet Salih Gürel, Işıl Karaarslan, Vefa Aslı Turgut Erdemir, Ayşe Esra Koku Aksu, Ayda Acar
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.77392  Sayfalar 158 - 168

ARAŞTIRMALAR
4.
COVID-19 sonrası kriz ve normalleşme süreçlerinde değişen dermatoloji pratiği ve bizi bekleyen olası sorunlar
Change in dermatology practice during crisis and normalization periods after the COVID-19 pandemic and potential problems awaiting us
Çağrı Turan, Ümran Öner, Nurcan Metin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.87269  Sayfalar 169 - 177

5.
Anaokulunda çocuğu olan ebeveynlerin güneşten korunma davranışları ve bunları etkileyen faktörler
Sun protection behaviors and its affecting factors in parents of kindergarteners
Adem Sümen, Selma Öncel
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.25428  Sayfalar 178 - 183

6.
Psoriazisli hastalarda inflamatuvar marker olarak GDF-15’in rolü
Role of GDF-15 as an inflammatory marker in patients with psoriasis vulgaris
Mustafa Kaan Taşolar, Gamze Erfan, Onur Raimoğlu, Hülya Albayrak, Mehmet Emi&775;n Yanık
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.73444  Sayfalar 184 - 188

7.
Hidradenitis süpürativada ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısının değerlendirilmesi
Evaluation of mean platelet volume and platelet count in patients with hidradenitis suppurativa
Alkım Ünal
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.95680  Sayfalar 189 - 192

8.
Psoriazis klinik tiplerinin yaşa göre dağılımı: Tek merkezli bir çalışma
Age distribution of psoriasis clinical types: A single center study
Hasan Alakbarov, İlgen Ertam, Ayda Acar, Bengü Gerçeker Türk, İdil Ünal
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.34032  Sayfalar 193 - 198

OLGU SUNUMLARI
9.
İzotretinoine bağlı dizüri: Olgu sunumu ve isotretinoinin ürolojik yan etkilerinin değerlendirilmesi
Isotretinoin induced dysuria: A case report and review of literature about urological effects of isotretinoin
Müge Göre Karaali
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.81073  Sayfalar 199 - 202

10.
Deri döküntüleri olan Brucella olgusu
A case of Brucellosis with skin eruptions
Yeşim Akpınar Kara
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.59319  Sayfalar 203 - 205

EDITÖRE MEKTUP
11.
Aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma in situ tedavisinde topikal imikimod kullanımına sekonder hiperkeratoz
Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ
Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.40370  Sayfalar 206 - 207
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
12.
Burrow grefti: Burun yerleşimli cerrahi defektlerin tamirinde basit ve zaman kazandıran bir alternatif
Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery
Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.41196  Sayfalar 208 - 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TÜM DERMATOLOGLAR IÇIN DERMOSKOPI
13.
Anamnez farklı yönlendirdiğinde: Dermoskopinin anahtar rolü
In misleading histories: Key role of dermoscopy
Gamze Erfan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.54936  Sayfalar 210 - 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VEFAT İLANI
14.
Acı Kaybımız Prof. Dr. Cem Mat
Acı Kaybımız Prof. Dr. Cem Mat

Sayfalar 213 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

İNDEKS
15.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar E5 - E6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale