E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 55 Ek : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Deri döküntüleri olan Brucella olgusu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 203-205 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.59319

Deri döküntüleri olan Brucella olgusu

Yeşim Akpınar Kara
Liv Hospital, Dermatoloji Bölümü, Ankara,Türkiye

Brucella, dünya çapında görülen en yaygın zoonotik enfeksiyondur. Hastalığın seyri sırasında kas-iskelet, sinir, genitoüriner ve kardiyovasküler sistemleri ilgilendiren ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilir; ancak kutanöz komplikasyonlar nadiren bildirilmiştir. Burada vulvar bölgede apsesi ve deri purpurası olan Brucella olgusu sunulmaktadır. Deri döküntüleri ve vajinal mukozal bölge lezyonlarında Brucella’nın da ayırıcı tanıda daima akılda tutulması gereken bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulamak istiyorum.

Anahtar Kelimeler: Brucella, deri bulguları, vajinal tutulum

A case of Brucellosis with skin eruptions

Yeşim Akpınar Kara
Liv Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey

Brucellosis is the most widespread zoonotic infection. Severe complications involving the musculoskeletal, nervous, genitourinary, and cardiovascular systems could be encountered during the course of the disease. However, cutaneous complications are rarely discussed. I present a case of Brucella with vulvar abscess and skin purpura. Brucella is an infectious disease that should always be kept in mind in the differential diagnosis of skin rashes and lesions of the vaginal mucosa.

Keywords: Brucellosis, cutaneous manifestation, vaginal involvement

Yeşim Akpınar Kara. A case of Brucellosis with skin eruptions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 203-205

Sorumlu Yazar: Yeşim Akpınar Kara, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale