E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 55 Ek : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Burrow grefti: Burun yerleşimli cerrahi defektlerin tamirinde basit ve zaman kazandıran bir alternatif [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 208-209 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.41196

Burrow grefti: Burun yerleşimli cerrahi defektlerin tamirinde basit ve zaman kazandıran bir alternatif

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Burrow grefti, cerrahi flepler, dermatolojik cerrahi işlemler, rekonstrüktif cerrahi işlemler, Mohs cerrahisi

Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Keywords: Burrow’s graft, surgical flaps, dermatologic surgical procedures, reconstructive surgical procedures, Mohs surgery.

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin. Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 208-209

Sorumlu Yazar: Leyla Huseynova Terzi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale