E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 57 Sayı : 4 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

El ve kolda kutis marmorata telenjiektatika konjenita: Nadir bir olgunun başlangıç ve takip gözlemleri [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 141-144 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.98957

El ve kolda kutis marmorata telenjiektatika konjenita: Nadir bir olgunun başlangıç ve takip gözlemleri

Cemre Büşra Türk1, Dilara İlhan1, Ozan Erdem2, Mehmet Salih Gürel3, Ayşe Esra Koku Aksu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kutis marmorata telenjiektatika konjenita (KMTK) nadir, benign bir kutanöz vasküler anomalidir. Genellikle alt ekstremitelerde yerleşir ve zamanla kendiliğinden geriler. Bazen eşlik eden anomaliler olabilir. Bu olgu raporunda el dorsumunda ve ön kolda KMTK olan iki aylık bir kız çocuğunun dört yıllık takibini sunuyoruz. Ayrıca, KMTK’nin klinik özelliklerini gözden geçiriyor, ayırıcı tanı yaklaşımını değerlendiriyor ve literatür eşliğinde uzun süreli izlemin gerekliliğini vurguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz hastalıklar, vasküler/tanı, telenjiektazi/konjenital, ayırıcı tanı, takip çalışmaları, kol, el, bebek, çocuk

Cutis marmorata telangiectatica congenita on hand and forearm: Initial and follow-up observations of a rare case

Cemre Büşra Türk1, Dilara İlhan1, Ozan Erdem2, Mehmet Salih Gürel3, Ayşe Esra Koku Aksu1
1University of Health Sciences Turkey, İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Dermatology and Venereology, İstanbul, Turkey
3Medeniyet University Faculty of Medicine, Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) is a rare, benign, cutaneous vascular anomaly usually located on lower limbs. It regresses spontaneously in time and sometimes may be seen with accompanying abnormalities. We present a 2-months-old girl with CMTC on hand and arm and no improvement in her 4-years follow-up period. Furthermore, we review CMTC’s clinical features, evaluate the differential diagnosis approach, and emphasize the necessity of long-term follow-up accompanied by literature.

Keywords: Skin diseases, vascular/diagnosis, telangiectasis/congenital, differential diagnosis, follow-up studies, arm, hand, infant, child

Cemre Büşra Türk, Dilara İlhan, Ozan Erdem, Mehmet Salih Gürel, Ayşe Esra Koku Aksu. Cutis marmorata telangiectatica congenita on hand and forearm: Initial and follow-up observations of a rare case. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 141-144

Sorumlu Yazar: Cemre Büşra Türk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale