E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

mRNA koronavirüs hastalığı-2019 aşısı sonrası morfea reaktivasyonu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 30-33 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.22208

mRNA koronavirüs hastalığı-2019 aşısı sonrası morfea reaktivasyonu

Malik Güngör, Aslı Bilgiç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

Morfea, patogenezi büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi çevresel tetikleyiciler, hormonal ve immünolojik düzensizlik gibi içsel faktörler gibi birçok faktörle ilişkili olduğu düşünülen enflamatuvar immün aracılı bir hastalıktır. Burada, mRNA koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) aşısından sonra morfea hastalığında nüks gelişen ilk olguyu bildiriyoruz. Mevcut güncel literatürlerle birlikte olgumuz, COVID-19 enfeksiyonu ve aşılar ile ilişkili yeni bulgularla önümüzdeki süreçte karşılaşmaya devam edeceğimizi düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Morfea, COVID-19, aşı

Reactivation of morphea following mRNA coronavirus disease-2019 vaccination

Malik Güngör, Aslı Bilgiç
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Antalya, Türkiye

Morphea is an inflammatory immune-mediated disease associated with many factors such as genetic predisposition, environmental triggers such as bacterial and viral infections, as well as intrinsic factors such as hormonal and immunological dysregulation, although its pathogenesis is largely unknown. Here, we report the first case of morphea relapse after the mRNA coronavirus disease-2019 (COVID-19) vaccine. Our case along with recent reports suggest that new associations might appear due to COVID-19 infection and vaccines.

Keywords: Morfea, COVID-19, aşı

Malik Güngör, Aslı Bilgiç. Reactivation of morphea following mRNA coronavirus disease-2019 vaccination. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 30-33

Sorumlu Yazar: Malik Güngör, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale