E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 57 (1)
Cilt: 57  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin rozase hastalarının takip ve tedavi süreçlerine etkisi
Effect of the coronavirus disease-2019 pandemic on the follow-up and treatment of patients with rosacea
Murat Durak, Özgür Gündüz
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.32020  Sayfalar 1 - 5

3.
Serum D vitamini düzeyleri ile onikomikoz arasında ilişki var mıdır?
Is there a relationship between serum vitamin D levels and onychomycosis?
Zuhal Metin, Koray Durmaz
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.52959  Sayfalar 6 - 8

4.
Tıp Fakültesi öğrencilerinin human papillomavirüs enfeksiyonları, ilişkili kanserler ve human papillomavirüs aşıları ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge and attitudes of the faculty of medicine students about human papillomavirus infections, related cancers, and human papillomavirus vaccines
Zührenur Yağan, Aysun Aldanmaz, Tahir Ertuğrul, Zeynep Beyza Tolan, Adnan Menderes Bilgiç, Aslı Bilgiç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.31899  Sayfalar 9 - 15

5.
Psoriazis tanılı 277 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi
Clinical examination and demographic characteristics of 277 patients with psoriasis
Nur Ecer, Metin Ecer, Derya Uçmak
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.00921  Sayfalar 16 - 23

6.
2000-2018 yılları arasındaki kutanöz melanomlu hastaların sayılarında ve Breslow kalınlıklarındaki değişimler: İstanbul’da üçüncü basamak bazlı bir çalışma
Trends in the number of patients with cutaneous melanoma and their Breslow thicknesses between 2000 and 2018: A tertiary hospital-based study in İstanbul
Zehra Tacizer Kılınç, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Fatih Göktay
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.36675  Sayfalar 24 - 29

OLGU SUNUMLARI
7.
mRNA koronavirüs hastalığı-2019 aşısı sonrası morfea reaktivasyonu
Reactivation of morphea following mRNA coronavirus disease-2019 vaccination
Malik Güngör, Aslı Bilgiç
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.22208  Sayfalar 30 - 33

EDITÖRE MEKTUP
8.
Çocukluk çağı izole tırnak psoriazisi tanısında tırnak plak parçasının histopatolojik incelemesi: Bir olgu sunumu
Histopathological nail-clipping examination for the diagnosis of isolated childhood nail psoriasis: A case report
Muazzez Çiğdem Oba, Çiğdem Dicle Arıcan, Fatih Göktay
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.25205  Sayfalar 34 - 35
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Melazma tedavisinde intradermal traneksamik asidin etkili ilaç uygulaması
Effective drug delivery of intradermal tranexamic acid in the treatment of melasma
Nikita Muhutdinov, Ilnur Yagudin, Anna Kochetygova, Elmira Shangareeva, Evelina Sakhbiyeva
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.06702  Sayfalar 36 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale