E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

COVİD-19 sonrası gelişen pitriazis rubra pilaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 42-45 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.26235

COVİD-19 sonrası gelişen pitriazis rubra pilaris

Mine Müjde Kuş1, Perihan Öztürk1, Hülya Nazik1, Mehmet Kamil Mülayim1, Tutku Bulut1, Esra Rabia Akgüç1, Sezen Koçarslan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) yaygın respiratuvar semptomlara yol açmasının yanı sıra çok sayıda deri lezyonu ile ilişkilendirilmiştir. Daha önce erişkinde bildirilmemiş, COVİD-19 enfeksiyonu sonrasında gelişen ve anti-tümör nekroz faktörü (adalimumab) ile tedavi edilen pitrizis rubra pilaris olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Pitriyazis rubra pilaris, COVİD-19, deri, viral enfeksiyon, tedavi, anti-TNF

Pityriasis rubra pilaris developing after COVID-19

Mine Müjde Kuş1, Perihan Öztürk1, Hülya Nazik1, Mehmet Kamil Mülayim1, Tutku Bulut1, Esra Rabia Akgüç1, Sezen Koçarslan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kahramanmaraş, Turkey

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) has been associated with multiple skin lesions as well as causing common respiratory symptoms. We presented a case of pityriasis rubra pilaris that developed after COVID-19 infection and treated with anti-tumor necrosis factor (adalimumab), which was not previously reported in an adult.

Keywords: Pityriasis rubra pilaris, COVID-19, skin, viral infection, treatment, anti-TNF

Mine Müjde Kuş, Perihan Öztürk, Hülya Nazik, Mehmet Kamil Mülayim, Tutku Bulut, Esra Rabia Akgüç, Sezen Koçarslan. Pityriasis rubra pilaris developing after COVID-19. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 42-45

Sorumlu Yazar: Mine Müjde Kuş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale