E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 56 (1)
Cilt: 56  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Primer kutanöz lenfomalar ve Koronavirüs hastalığı-2019: Pandemide primer kutanöz lenfoma yönetiminin gözden geçirilmesi
Primary cutaneous lymphomas and Coronavirus disease-2019: A critical overview of primary cutaneous lymphoma management in pandemic
Sinem Örnek, Aslı Bilgiç, Serkan Yazici, Dilek Bayramgürler, Hatice Şanlı, Nahide Onsun
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.47817  Sayfalar 1 - 6

ARAŞTIRMALAR
3.
İzotretinoin tedavisi sonrası yüzde hipertrikoz: Yan etki mi tesadüf mü?
Facial hypertrichosis after isotretinoin therapy: Is it a side effect or coincidence?
Esra Saraç, Alkım Ünal
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.32396  Sayfalar 7 - 11

4.
Atopik dermatit tedavisinde dupilumab: Tek merkezli retrospektif çalışma
Dupilumab for atopic dermatitis treatment: A single-center retrospective study
Gülbin Yaşar, Aslı Bilgiç, Ertan Yılmaz
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.36604  Sayfalar 12 - 16

5.
Akne vulgaris hastalarında oral izotretinoinin kullanımının iç kulak sistemi üzerine etkileri
The effects of isotretinoin on the inner ear in patients with acne vulgaris
Esra İnan Doğan, Özlem Yağız Aghayarov
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.73659  Sayfalar 17 - 23

6.
Asitretin’in over rezervi üzerine etkisi: Sıçanlarda deneysel bir çalışma
The effects of acitretin on ovarian reserve: An experimental study in rats
Münevver Güven, Tolga Atakul, Serkan Yaşar Çelik, Mustafa Yılmaz, Buket Demirci
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.37650  Sayfalar 24 - 27

7.
Serum ürik asit, C-reaktif protein ve nötrofil/lenfosit oranının psoriazis ile ilişkisi: Bir olgu kontrol çalışması
Correlation between serum uric acid, C-reactive protein, and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with psoriasis: A case-control study
Swayamsidda Mishra, Manjunath Kadnur, Shishira R Jartarkar, Hanumanthayya Keloji, Ritu Agarwal, Spoorthy Babu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.69797  Sayfalar 28 - 33

OLGU SUNUMLARI
8.
İlaç erüpsiyonu: Koronavirüs hastalığı-2019 döküntüsünün bir taklitçisi
Drug eruption: A mimicker of Coronavirus disease-2019 rash
Tülin Ergun, Ilkay Ergenç, Seda Seven, Dilek Seçkin, Elif Cömert Özer, Meryem Aktaş, Elif Tükenmez Tigen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.29904  Sayfalar 34 - 38

9.
Şiddetli atopik dermatitli pediatrik hastada dupilumab ve dar bant ultraviyole B fototerapi kombinasyonu
Dupilumab combined with a short-term narrowbandultraviolet B phototherapy in a pediatric case of severe atopic dermatitis
Ayşe Kavak, Çiğdem Aydoğmuş, Kübra Yılmaz
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.67424  Sayfalar 39 - 41

10.
COVİD-19 sonrası gelişen pitriazis rubra pilaris
Pityriasis rubra pilaris developing after COVID-19
Mine Müjde Kuş, Perihan Öztürk, Hülya Nazik, Mehmet Kamil Mülayim, Tutku Bulut, Esra Rabia Akgüç, Sezen Koçarslan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.26235  Sayfalar 42 - 45

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
11.
Deri yüzey yenileme için ablatif lazer cerrahisi nasıl uygulanır?
How to perform ablative laser surgery for skin resurfacing?
Ercan Çalışkan, Ayşenur Botsalı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.33339  Sayfalar 46 - 50

LookUs & Online Makale