E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Deri yüzey yenileme için ablatif lazer cerrahisi nasıl uygulanır? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 46-50 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.33339

Deri yüzey yenileme için ablatif lazer cerrahisi nasıl uygulanır?

Ercan Çalışkan, Ayşenur Botsalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Ablatif lazerlerin derideki hedef kromoforu sudur. Dermatoloji pratiğinde kullanılan 2 ablatif lazer karbondioksit lazer ve erbium: yttrium-aluminium garnet lazerdir. Bu iki lazerin fiziksel özellikleri dokuda yarattıkları termal etki ve ablasyonun farklı olmasına neden olmaktadır. Fraksiyonel teknoloji sayesinde iyileşme zamanının kısaltılabilmesi ve yan etkilerinin azaltılması sağlanabilmiştir. Optimal sonuçların eldesi için işlem öncesi ve sonrası önerilere sıkı uyum şarttır. Bizim bu yazıdaki amacımız ablatif lazerlerin temel prensiplerini belirtip sonrasında klinisyenin yaratıcı potansiyeline göre kullanım alanlarının nasıl çeşitlendirilebileceğini örnekler eşliğinde sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Erbium: Yttrium-aluminyum-garnet lazer, Karbondioksit lazer, ablatif lazer, fraksiyonel lazer

How to perform ablative laser surgery for skin resurfacing?

Ercan Çalışkan, Ayşenur Botsalı
University of Health Sciences Turkey, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey

The target chromophore of ablative lasers is water.The ablative lasers in dermatologic practice include carbon dioxide (CO2) and Erbium: yttrium-aluminium-garnet (YAG) lasers. Their different physical properties determine the ablation zone and accompanying thermal damage within the skin. Fractional laser technology was a major step through the evolution of ablative lasers decreasing the down-time period and complications of the interventions. Strict concordance with the preoperative and postoperative recommendations is central to minimize the risks and complications of the interventions. Our intention with this review is to reveal the basic principles of ablative lasers and to illustrate the various indications depending on the physician’s creative potential.

Keywords: Erbium: yttrium-aluminium-garnet laser, Carbon dioxide laser, ablative laser, fractional laser

Ercan Çalışkan, Ayşenur Botsalı. How to perform ablative laser surgery for skin resurfacing?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 46-50

Sorumlu Yazar: Ayşenur Botsalı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale