E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Şiddetli atopik dermatitli pediatrik hastada dupilumab ve dar bant ultraviyole B fototerapi kombinasyonu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 39-41 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.67424

Şiddetli atopik dermatitli pediatrik hastada dupilumab ve dar bant ultraviyole B fototerapi kombinasyonu

Ayşe Kavak1, Çiğdem Aydoğmuş2, Kübra Yılmaz3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Birimi, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda atopik dermatitte (AD) dupilumab tedavisi, oldukça etkin ve yan etkileri açısından oldukça güvenli bir seçenek sunmaktadır. Yine de bu kronik hastalıkta bazen kombinasyon tedavileri ile etkinlik artırılması ya da yan etkiler ve kümülatif dozun azaltılmasına ihtiyaç olabilir. Özellikle dupilumabın likenifiye lezyonlarda etkinliğinin daha az ve geç başladığı göz önüne alındığında erken dönemdeki kombinasyon tedavileri daha akılcı olabilir. Burada, dupilumab başladığımız bir AD’li çocukta, kısa süreli dar bant ultraviyole B kombinasyon tedavisini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, dupilumab, dar bant UVB

Dupilumab combined with a short-term narrowbandultraviolet B phototherapy in a pediatric case of severe atopic dermatitis

Ayşe Kavak1, Çiğdem Aydoğmuş2, Kübra Yılmaz3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Department of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Unit of Nutrition and Dietetics, Turkey

Recently, dupilumab treatment in atopic dermatitis (AD) has been an effective and safe option in terms of adverse effects. However, combination therapies can sometimes be better at increasing efficacy or reducing adverse effects or cumulative doses. Early combination therapies may be more rational, especially considering that dupilumab treatment alone is less effective and has a late-onset efficacy. Here, we discussed dupilumab and a short-term narrowband ultraviolet B combination therapy in a child with AD.

Keywords: Atopic dermatitis, dupilumab, narrowband UVB

Ayşe Kavak, Çiğdem Aydoğmuş, Kübra Yılmaz. Dupilumab combined with a short-term narrowbandultraviolet B phototherapy in a pediatric case of severe atopic dermatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 39-41

Sorumlu Yazar: Ayşe Kavak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale