E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
TURKDERM - Turkish Archives of Dermatology and Venereology - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 35 (1)
Volume: 35  Issue: 1 - 2001
BAŞYAZI
1.
Tatuaj uygulamalarının adli tıbbi değerlendirilmesi
Tunç Demircan, Nevzat Alkan
Pages 11 - 17
Abstract

DERLEME
2.
Büllöz pemfigoid ve tedavisinde gelişmeler
Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Pages 18 - 25

ARAŞTIRMA
3.
Mycosis fungoides' de c-myc, Bcl-2, p53, PCNA protein ekspresyonları ve apoptozis
Sedef Şahin, Gül Bükülmez, Arzu Sungur, Nilgün Atakan
Pages 26 - 31

4.
Genital ülserlerde genital herpes sıklığı
Emine Derviş, Aylin Sema Aksu, Lütfiye Ersoy, Aynur Karaoğlu
Pages 32 - 36

5.
Behçet hastalığında antinötrofil sitoplazmik antikorlar
Nilgün Şentürk, Belma Durupınar, Ayla Yenigün, Ahmet Yaşar Turanlı
Pages 37 - 39

6.
Tek doz itrakonazol ile tinea versikolor tedavisi
Yelda Karıncaoğlu, Gürsoy Doğan, Ersoy Hazneci, Hayriye Özcan
Pages 40 - 42

7.
Çocukluk çağı psoriazisinin klinik özellikleri: 117 vakalık retrospektif bir çalışma
Gül Bükülmez, Sibel Ersoy, Nilgün Atakan, Yasemin Koyuncu Saray, Sedef Şahin, Ayşen Karaduman, Tülin Akan, Fikret Kölemen
Pages 43 - 45

OLGU BİLDİRİSİ
8.
Pitirosporum foliküliti: Klinik ve histopatolojik bulgular
Emine Derviş, Gül Barut, Ramazan Kutluk, Aynur Karaoğlu, Lütfiye Ersoy
Pages 46 - 50

9.
Malin piyodermi: Atipik yerleşimli piyoderma gangrenozum
Cüneyt Soyal, A. Nalan Gürler, Nesibe Doğan, Betül Avcı, Oktay Avcı
Pages 52 - 55

10.
Keratozis pilaris atrofikans fasiei: İki olgu sunumu
Nilgün Şentürk, Gamze Seraslan, Nalan Saraç, Sancar Barış, Tayyar Cantürk, Ahmet Y. Turanlı
Pages 58 - 60

11.
Asiretin tedavisine yanıt veren juvenil pitiriazis rubra pilaris
Işıl İnanır, Şebnem Aktan, Berna Şanlı, Neşe Demirkan
Pages 62 - 65

12.
Kısa süreli sistemik kortikosteroid tedavisi ile gerileyen ten olgusu sunumu
Pınar Öztaş, Meltem Önder, Murat Orhan Öztaş
Pages 66 - 68

SÜREKLİ EĞİTİM
13.
Ürtikerde tanı
Y. Gül Denli, Aydın Yücel, Mete Baba, Mehmet Karakaş, Hamdi R. Memişoğlu
Pages 70 - 75

LookUs & Online Makale