E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 3 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu: Dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte olgu sunumu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 147-149 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.08931

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu: Dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte olgu sunumu

Hatice Gamze Demirdağ1, Emine Benzer2, Burcu Tuğrul3
1Serbest Hekim, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Birimi, Ankara, Türkiye

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu (PG-benzeri KS), KS’nin nadir bir klinikopatolojik türüdür. Hem PG hem de KS’nin klinik ve histopatolojik özelliklerini içermekte ve tanı konması zor olabilmektedir. Bu çalışmada, soliter nodülü olup PG-benzeri KS nodüler tip tanısı konan bir olgu, dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile beraber sunulmakta ve tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, piyojenik granülom, PG benzeri KS, soliter nodül, dermoskopi, dermatoskopi, histopatoloji

Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics

Hatice Gamze Demirdağ1, Emine Benzer2, Burcu Tuğrul3
1Private Clinic, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma (PG-like KS) is an uncommon clinicopathologic variant of KS. This is a challenging entity to diagnose because it combines the clinical and histopathological characteristics of both PG and KS. Herein, we present a case of PG-like nodular-type KS with dermatoscopical and histopathological characteristics.

Keywords: Kaposi sarcoma, pyogenic granuloma, PG-like KS, solitary nodule, dermoscopy, dermatoscopy, histopathology

Hatice Gamze Demirdağ, Emine Benzer, Burcu Tuğrul. Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 147-149

Sorumlu Yazar: Hatice Gamze Demirdağ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale