E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 3 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 55 (3)
Cilt: 55  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Psoriazisli hastalarda makrofaj migrasyon inhibitör faktör düzey ve gen polimorfizmlerinin araştırılması
Investigation of macrophage migration inhibitory factors and gene polymorphisms in patients with psoriasis
Vildan Manav, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Saliha Handan Yıldız, Müjgan Özdemir Erdoğan, Tülay Köken
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.56873  Sayfalar 102 - 107

3.
Psoriazis vulgaris hastalarında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için technetium 99m-dietilentriamin-penta asetat ile çift serum örnekli glomerüler filtrasyon hızı ölçümü
Double serum sampled glomerular filtration rate measurement with technetium-99m diethylenetriamine-penta acetate for evaluation of renal functions in patients with psoriasis vulgaris
Rukiye Yasak Guner, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Zekiye Hasbek, Sedat Özçelik, Meryem Timuçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.79577  Sayfalar 108 - 112

4.
Orta ve şiddetli plak tip psoriazis hastalarında sekukinumab (150 ve 300 mg) tedavisinin gerçek yaşam etkinliği ve güvenliği: On iki haftalık, tek merkezli, retrospektif bir çalışma
The real-life efficacy and safety of secukinumab therapy (150 and 300 mg) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: A twelve week, single center, retrospective study
İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.70446  Sayfalar 113 - 118

5.
Post-adölesan akneli kadınlarda etiyopatogeneze etki eden faktörler
Factors in the etiopathogenesis of post-adolescent female acne
Ezgi Özkur, Damla Demir, İlknur Kıvanç Altunay, Mustafa Demir, Oktay Tosun
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.04382  Sayfalar 119 - 124

6.
Psoriaziste sekukinumab: Tek merkez deneyimi
Secukinumab in psoriasis: A single-center experience
Esra Ağaoğlu, Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Muzaffer Bilgin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.75046  Sayfalar 125 - 129

7.
Kolar’daki üçüncü basamak hastanede pediatrik lepra prevalansı ve klinik spektrumu
Prevalence and clinical spectrum of childhood leprosy in a tertiary care hospital in Kolar
Naveena Gvl, Suresh Kumar Kuppuswamy, Rajashekar Talari Srinivas, Hanumanthayya Keloji
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.60490  Sayfalar 130 - 134

OLGU SUNUMLARI
8.
Gençlerin anüler likenoid dermatiti: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Annular lichenoid dermatitis of youth: A report of two cases and a review of the literature
Mavişe Yüksel, Ali Balevi, Alkım Ünal Çakıter, Mustafa Özdemir, İlknur Türkmen, Cüyan Demirkesen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.96562  Sayfalar 135 - 139

9.
Atrofik dermatofibrom olgusu
A case of atrophic dermatofibroma
Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Ömür Kocaoğlu, Gupse Turan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.37097  Sayfalar 140 - 142

10.
Nörofibromatozis tip 1 ve Touraine-Solente-Gole sendromu birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of Touraine-Solente-Gole syndrome and type 1 neurofibromatosis: A case report
Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, İjlal Erturan, Havva Hilal Ayvaz, Kuyaş Hekimler Öztürk, Mehmet Yıldırım
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.42708  Sayfalar 143 - 146

11.
Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu: Dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte olgu sunumu
Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics
Hatice Gamze Demirdağ, Emine Benzer, Burcu Tuğrul
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.08931  Sayfalar 147 - 149

12.
Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu
Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant
Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381  Sayfalar 150 - 152

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
13.
Nazolabial bölge tamirinde etkili bir yöntem – pediküllü ilerletme ada flebi
An island pedicle advancement flap – effective technique for the repair of nasolabial defects
Leyla Huseynova, Gonca Elçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.24478  Sayfalar 153 - 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale