E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 2 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 57 (2)
Cilt: 57  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Rozaseada yeni enflamatuvar belirteçler olan monosit/ yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, nötrofil/ yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, lenfosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranlarının araştırılması
Monocyte/high-density lipoprotein cholesterol, neutrophil/high-density lipoprotein cholesterol, and lymphocyte/high-density lipoprotein cholesterol ratios as new inflammatory markers in rosacea
Bülent Nuri Kalaycı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.50146  Sayfalar 38 - 42

3.
Meme kanseri ilişkili lenfödemi olan hastalarda deri bariyer fonksiyonlarının incelenmesi: Stratum korneum hidrasyonu, sebum ve transepidermal su kaybının ölçülmesi
Evaluation of skin barrier functions in patients with breast cancer-related lymphedema: Measurement of stratum corneum hydration, sebum level, and transepidermal water loss
Münevver Güven, Engin Taştaban, Meltem Uslu, Ekin Şavk, Neslihan Şendur
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.19794  Sayfalar 43 - 47

4.
İmmünokompetan herpes zoster hastalarında kemik iliği fonksiyonları ve yeni enflamasyon belirteçlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of bone marrow functions and new inflammatory markers in patients with immunocompetent herpes zoster
Esma İnan Yüksel, Demet Çiçek, Betül Demir, Ozan Erdem
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.73004  Sayfalar 48 - 54

5.
Kronik spontan ürtikerli hastalarda uyku kalitesi
Sleep quality in patients with chronic spontaneous urticaria
Fatma Etgü, Sevda Önder
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.56563  Sayfalar 55 - 60

6.
Psoriazis vulgariste serum osteopontin düzeyi ve bunun oksidatif stres ile ilişkisi
Serum osteopontin levels in patients with psoriasis vulgaris and its relation with oxidative stress
Cem Kılınç, Selma Korkmaz, Gülben Sayılan Özgün, Sezin Fıçıcıoğlu, Süleyman Pişkin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.92845  Sayfalar 61 - 65

EDITÖRE MEKTUP
7.
Etodolak ile tetiklenen generalize büllü fiks ilaç erupsiyonlu iki olgu
Two cases of generalized bullous fixed-drug eruption triggered by etodolac
Işıl Göğem İmren, Şule Gökşin, Merve Akbay, Sevilay Ertürk, Neşe Çallı Demirkan, Şeniz Duygulu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.14603  Sayfalar 66 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Tüm tırnak ünitesinin eksizyonu ve greftlemesi nasıl yapılır?
How to perform the whole nail unit excision and grafting?
Ozan Erdem, Yusuf Kelleci, Begüm Çalım Gürbüz, Fatih Göktay
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.34101  Sayfalar 69 - 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale