E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 54 Issue : 4 Year : 2021


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - TURKDERM: 54 (4)
Cilt: 54  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

ARAŞTIRMALAR
2.
Kolar'da tıp öğrencilerinin güneş maruziyeti, korunma, farkındalık ve davranış kalıpları hakkındaki bilgisi
Information about sun exposure, protection, awareness and behavioural patterns of medical students in Kolar
Shruthi Madhavi Govindarajulu, Rajashekar Taları Srinivas, Suresh Kumar Kuppuswamy, Priya Prem
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.38455  Sayfalar 124 - 131

3.
İzotretinoinin periodontal dokular ve tükürükteki oksidatif stres belirteçleri üzerine etkisi
Effect of isotretinoin on periodontal tissues and oxidative stress markers in the saliva
Gülbahar Ustaoğlu, Şevki Güler, Mualla Polat
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.99896  Sayfalar 132 - 137

4.
Liken planus hastalarında serum vitamin D seviyelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of serum vitamin D levels in patients with lichen planus
Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Asım Örem, Zeynep Karaca Ural, Savaş Yaylı, Sevgi Bahadır
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.66664  Sayfalar 138 - 142

5.
Kronik ürtiker hastalarında omalizumab tedavi yanıtının değerlendirilmesinde ürtiker kontrol testi kullanımı
The use of an urticaria control test for the evaluation of omalizumab treatment response in patients diagnosed with chronic urticaria
Burhan Engin, Sera Nur Yücesoy, Özge Aşkın, Zekayi Kutlubay, Server Serdaroğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.06887  Sayfalar 143 - 147

6.
Psoriazis hastalarında akciğer grafisi ile tespit edilen epikardiyal yağ yastıkçığı sıklığı
The frequency of epicardial fat pads detected by chest x-rays in psoriasis patients
Sibel Doğan, Pelin Esme, Meltem Gülsün Akpınar, Nilgun Atakan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.74240  Sayfalar 148 - 151

OLGU SUNUMLARI
7.
Muhtemelen örümcek ısırığı sonrası gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstüloz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Acute generalized exanthematous pustulosis caused by a probable spider bite: A case report and review of the literature
Fatmagül Dirican, Ayda Acar, Banu Yaman, Bengü Gerçeker Türk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.30906  Sayfalar 152 - 155

8.
Eksizyonla tedavi edilen ve rhomboid flep ile rekonstrüksiyonu yapılan floroskopiye bağlı kronik radyodermatit
Fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis treated with excision and reconstructed with rhomboid flap
Müge Göre Karaali, Soner Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Mehmet Salih Gürel
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.26918  Sayfalar 156 - 158

9.
Temporal triangüler alopesi olgusu
A case of temporal triangular alopecia
Emre Zekey, Gülcan Saylam Kurtipek
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.56578  Sayfalar 159 - 161

10.
Beklenmedik temporal lokalizasyonlu tüberkülozis verrukoza kutis
Unexpected temporal localization of tuberculosis verrucosa cutis
Selami Aykut Temiz, İlkay Özer, Arzu Ataseven, Recep Dursun, Mustafa Cihat Avunduk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.68812  Sayfalar 162 - 164

EDITÖRE MEKTUP
11.
Gebelikte kompleks aftosis benzeri pemfigus vulgaris
Complex aphthosis-like pemphigus vulgaris during pregnancy
Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.17003  Sayfalar 165 - 166
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TÜM DERMATOLOGLAR IÇIN DERMOSKOPI
12.
Bir plazma hücreli keilit olgusunda dermoskopik ve reflektans konfokal mikroskopik bulgular
Dermoscopic and reflectance confocal microscopic findings in a case of plasma-cell cheilitis
Banu Yaman, Işıl Karaarslan, Ayda Acar, Mine Hekimgil, Taner Akalın, Fezal Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.22571  Sayfalar 167 - 169
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
13.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale