E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 2 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

ARAŞTIRMALAR
2.
Kozmetik uygulamalara karşı algı ve bilgi düzeyi: Kesitsel anket çalışması
Perceptions and knowledge toward cosmetic procedures: A cross-sectional survey
Vildan Manav, Dilara İlhan, Elif Bal Avcı, Asude Kara Polat, Duygu Erdil, Soysal Baş, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.66563  Sayfalar 51 - 57

3.
Melazmada intralezyonel traneksamik asidin etkinliği: Melazma Alan Şiddet İndeksi ve Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi ile değerlendirme
Efficacy of intralesional tranexamic acid in melasma: Assessment with Melasma Area Severity Index and Dermatology Quality of Life Index
Sneha Krishnoji Rao, Rajashekar T. S., Ashna Ashraf
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.42709  Sayfalar 58 - 63

4.
Vitiligo tedavisinde mikro iğneleme ve 5-florourasil krem kombinasyonu ile mikro iğneleme ve takrolimus merhem kombinasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the efficacy of microneedling combined with 5-fluorouracil 5% cream versus microneedling combined with tacrolimus 0.1% ointment in the treatment of vitiligo
Parwaaz Matharoo, Saurabh Sharma, Jasleen Kaur, Roopam Bassi
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.57804  Sayfalar 64 - 69

5.
Oküler tutulumu olan rozase hastalarında kirpikte Demodeks insidansının değerlendirilmesi
Evaluation of the incidence of Demodex in eyelashes in rosacea patients with ocular involvement
Zuhal Metin, Nermin Boyraz, Firdevs Örnek, Evin Şingar Özdemir, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.44788  Sayfalar 70 - 75

6.
Juvenil unilezyonel folikülotropik mikozis fungoides: HLA-DRB1*04 ve HLA-DQB1*03 allelleri ile iki kardeş
Juvenile unilesional folliculotropic mycosis fungoides: Two siblings with HLA-DRB1*04 and HLA-DQB1*03 alleles
Hatice Şanlı, İncilay Kalay Yıldızhan, Bengü Nisa Akay, Canan Arı, Aylin Okçu Heper
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.89083  Sayfalar 76 - 79

OLGU SUNUMLARI
7.
Primer hipogamaglobulinemili bir hastada pemfigus vulgaris: Bir olgu sunumu
Pemphigus vulgaris in a patient with primary hypogammaglobulinemia: A case report
Uğur Hacı Musabak, Tuba Erdoğan, Mustafa Tunca
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.81370  Sayfalar 80 - 83

8.
Atipik başlangıçlı juvenil amiyopatik dermatolmiyozite bağlı makrofaj aktivasyon sendromu
Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset
Esma İnan Yüksel, Betül Demir, Metin kaya Gürgöze, Ilknur Calik
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.72368  Sayfalar 84 - 87

9.
Koronavirüs hastalığı-2019’dan sonra gelişen liken planus: Bir olgu sunumu
Lichen planus occuring after Coronavirus disease-2019: A case report
Zuhal Metin, Koray Durmaz, Deniz Unluer Kapiskay
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.24571  Sayfalar 88 - 90

TANINIZ NEDIR?
10.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Rosanne Ottevanger, Roel E. Genders
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.14412  Sayfalar 91 - 92

LookUs & Online Makale